Certifikacija sustava

Nudimo certifikaciju sustava i osoblja u području zavarivanja i osposobljavanja za rad sa materijalima i strojevima za koje su potrebne dodatne edukacije.

U području certifikacije nudimo široki spektar usluga sa naglaskom na individualni pristup potrebama klijenta. Fleksibilni smo pri dogovoru i provođenju obuka i certifikacija.

Nudimo certifikaciju tvrtki po principu ključ u ruke. Ovime se podrazumijeva postupak od utvrđivanja točnih potreba klijenata i potpunog prilagođavanja zahtjeva za certifikaciju potrebama tvrtki do ostvarivanja uvjeta za stjecanje potrebnih certifikata.

CERTIFIKACIJA

Priznati smo partner cerftifikacijskih kuća te sa više od 50 referenci tvrtki kod kojih smo provodili certifikaciju po sistemu „ključ u ruke“ zasigurno možemo odgovoriti i na najzahtjevnije upite.

CERTIFIKACIJA TVRTKI I CERTIFIKACIJA OSOBLJA

 • Certifikacija EN ISO 3834 -2,3,4 - certifikacija pogona za izvođenje zavarivačkih radova
 • EN ISO 1090 – 2,3,4 (EXC2, EXC3, EXC4) - certifikacija tvrtki za proizvodnju čeličnih konstrukcija
 • EN ISO 15085 – certifikacija tvrtki za proizvodnju dijelova i komponenti za tračničku industriju
 • EN ISO 9001 – certifikacija tvrtki za sustave upravljanja kvalitetom
 • EN ISO 14001 – certifikacija tvrtki za sustave upravljanja okolišem
 • EN ISO 45001 - certifikacija tvrtki za zdravlje i sigurnost na radu
 • SCC*, SCC**, SCCP, SCP- certifikacija tvrtki za sustave upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša
 • Certificirana škola za zavarivanje i trening zavarivača
 • Atestiranje zavarivača (MIG, MAG, TIG, REL)
 • Atestiranje postupaka za zavarivanje (WPQR)
 • Certificiranje radnika SCC 018 i operativnih voditelja SCC 017
 • Osposobljavanje prema normi DIN EN 1591 - Montaža, demontaža, kontrola i spajanje prirubničkih spojeva (Flanscheschule)
 • Osposobljavanje za rukovatelje mosnim i portalnim dizalicama
 • Osposobljavanje za rukovatelje viličarom
 • Osposobljavanje za rukovanje hidrauličkim platformama
 • Osposobljavanje radnika za sigurno vezivanje tereta
 • Osposobljavanje radnika za korištenje respiratorne zaštite (Atemschultz)
TOP
English