Pomažemo organizacijama koje imaju deficit ljudskih potencijala u području zavarivanja i bravarskih poslova te organizacijama i tvrtkama sa potrebom certifikacije sustava i osoblja prema specijaliziranim normama.

Certifikacija sustava i osoblja

Obuka zavarivača i ovlaštena škola zavarivanja

Certifikacija i osposobljavanje zavarivača sukladno ISO 9606 – 1,2,3,4,5 za procese zavarivanja 111, 135, 136, 138, 141 i 311

SCC certifikacija tvrtki

Organizacija postupka certifikacije tvrtki sukladno SCC*, SCC** i SCCP te standardima iz područja zaštite na radu.

Certifikacija osoblja

 • SCC certifikacija
  • SCC 018
  • SCC 017
 • Flanscheschulung – osposobljavanje djelatnika za rad sa rastavljivim prirubničkim spojevima sukladno normi EN 1591-4
 • Osposobljavanje djelatnika za sigurno vezivanje tereta (ISO/IEC 17024)
 • Osposobljavanje djelatnika za rad sa portalnom i mosnom dizalicom
 • Atemschutz – osposobljavanje djelatnika za rad sa respiratornom zaštitom (ISO/IEC 17024)
  • uređaji sa filterima
  • izolacijski uređaji
 • Osposobljavanje za rukovanje viličarem
 • Podrška pri uspostavljanju i održavanju sustava zaštite na radu sukladno zakona o zaštiti na radu RH

U području certifikacije nudimo široki spektar usluga sa naglaskom na individualni pristup potrebama klijenta. Također, pružamo fleksibilnost i prilagodbu pri dogovoru i provođenju obuka i certifikacija.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sva pitanja slobodno nas kontaktirate